TEMSİLCİ ÇALIŞMA ESASLARI

 DAĞITIM TEMSİLCİLERİ İLE ÇALIŞMA ESASLARI:

 
 DAĞITIMI YAPILACAK ÜRÜN:
 
Avrupa ülkelerinin tamamında, Ortadoğu da ise Türkiye ile İsrail’de devletin “Resmi Tanıtım Kitabı” yayınlanmaktadır. Bu kitaplar her yıl yenilenerek ve son bir yıldaki gelişmeler de ilave edilerek yeniden basılır.
 
Türkiye’nin Resmi Tanıtım Kitabı’nı 16 yıldan bu yana Türk Haberler Ajansı hazırlayıp 12 ayrı dilde basmaktadır. Kitapların basıldığı dilleri ve içeriğini ( tha.com.tr ) internet adresinde görebilirsiniz.
 
Basılan Kitapların yarısı Dışişleri Bakanlığına teslim edilmekte ve yabancı ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz tarafından bulundukları ülkelerin politikacıları, medya mensupları, sivil toplum kuruluşları ve bürokratlarına Türkiye’nin tanıtımı amacıyla dağıtılmaktadır.
 
Diğer yarısı ise, Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne teslim edilmekte ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye’ye gele yabancı heyetlere verilmektedir.
 
Türkiye’nin tanıtımına daha etkin katkı sağlamak için, 2014 yılından itibaren adı geçen kitap bayilere de çıkarılarak, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin de istifadesine sunulacaktır.
 
Bu ilan ile aradığımız “Dağıtım Temsilcileri”, Türkiye Tanıtım kitaplarını kendi bölgelerindeki kitapçı ve gazete bayilerine dağıtacak ve bayilerden gelecek yeni siparişleri teslim edecektir.
 
TÜRKİYE’NİN TANITIM KİTABI ÖDÜL ALDI:
 
Almanya’da, Avrupa ülkelerinin Resmi Tanıtım kitaplarını inceleyen bir jüri, Türkiye tanıtım Kitabını; içerik, baskı kalitesi ve dil bakımından Avrupa Ülkeleri Tanıtım kitapları arasında en mükemmeli olarak seçmiştir.
 
Bu husus dışişleri bakanlığımıza bir yazı ile bildirilmiş ve birçok Avrupa ülkesi televizyonlarında da haber olarak verilmiştir. TRT’nin bu konuda yaptığı yayının videosunu ve birçok kurumun Türkiye Tanıtım Kitabı hakkındaki görüşlerini “tha.com.tr” internet adresinde görebilirsiniz
 
TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ:
 
Temsilciler, bölgelerinde bulunan kitapevi ve gazete bayilerini (Özellikle tatil köyleri ve oteller içerisindeki kitapçı ve gazete bayilerini) ziyaret ederek Türkiye Tanıtım Kitabı hakkında bilgilendirecek ve o kitapevi veya bayide kitabın satışa sunulmasını sağlayacaktır.
 
Kitap bedelleri kitapevi veya bayiden peşin olarak alınmayacak, kitaplar satıldıkça alınacaktır.
 
Temsilcinin görüşme yaptığı bayii, müşteri potansiyelini (Bölgesine hangi ülkelerden turist geldiğini) dikkate alarak, ilk anda kitabın hangi dilinden kaç adet istediğini bir form doldurularak tespit edilecek, daha sonra bir tutanakla bu kitaplar bayie teslim edilecektir.
 
Bayii satılan kitaplardan kendi kâr payını aldıktan sonra, bakiyesini ajansın banka hesap numarasına gönderecek ve daha sonra telefon veya mail yolu ile temsilcisine yeni siparişler verecektir. Temsilci de aldığı siparişleri ajansa bildirerek kitap isteyecektir.
 
Bayii tarafından Ajansa havale edilen kitap bedelinin faturası da ajans tarafından kesilerek bayie gönderilecektir.
 
Temsilci, bölgesindeki bayilerden aldığı yeni siparişleri Ajansa bildirecek, Ajans tarafından kendisine gönderilen kitapları da siparişi veren bayisine teslim edecektir.
 
Temsilci kendi bölgesindeki kitapevi ve gazete bayilerini bir defa dolaşıp sistemini kurduktan sonra, yıllarca bayilerden sipariş alıp ajansa bildirecek ve kendisine gelen kitapları bayilere teslim ederek görevlerini yerine getirmiş olacaklar.
 
TEMSİLCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER:
 
1-    Bölgesinde güvenilir ve itimat edilir bir kişiliğe sahip olmak,
 
2-    Bölgesindeki kitapevi ve gazete bayilerini dolaşabilmesi için bir aracının olması ve araç kullanıyor olması
 
3-    Temsilcilerin ilk anda kendi bölgesindeki sistemini kurabilmesi için bir aylık bir zamana daha sonra da yeni siparişleri bayilerine geciktirmeden teslim edebilecekleri bir zamana ihtiyaçları vardır. Bunun dışında temsilciler başka bir iş de yapabilirler.
 
4-    Arabası olan emekliler tercih sebebidir.  
 
TEMSİLCİLER NASIL SEÇİLECEK:
 
Temsilci aranan bölgelerdeki müracaatlar alındıktan sonra, 2 kişilik koordinatör ekibimiz bölgelere giderek, gelen müracaat sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapıp temsilciyi belirleyeceklerdir. Her temsilci ile ajans arasında bir de sözleşme yapılacaktır.
 
DAĞITIM SİSTEMİ:
 
Her temsilci kendi bölgesindeki bayilerden sorumlu olacaktır. Bayiler siparişlerini temsilcilerine verecekler, temsilciler bayilerinden aldıkları siparişleri toplu olarak ajansa bildirecektir.
 
Ajans bütün bayilerin kitap taleplerini toplu olarak temsilciye gönderecek, temsilci kendi bayilerine dağıtacaktır.
 
ÜCRETLERİN MİKTARI:
 
Dağıtımı yapılacak Türkiye Tanıtım Kitabı 500 sayfanın üzerinde Avrupa kuşe kâğıda baskısı yapılmış, dillerin tercümelerindeki hatalar bakımından Avrupa’dan ödül almış tek kitaptır.  Satış bedeli de yabancı dillerde yayınlanan bu hacimdeki kitaplarla mukayese edildiğinde daha düşük tutulmuştur.
 
Kitabın bayide satış bedeli KDV dahil 36.- TL dir. Bu bedelin sistem içerisindeki dağılımı şöyledir.
 

a-    Satış yapan bayii           : 6.- TL. (% 20 kâr oranı)

b-    Bölge Temsilcisi             : 9.- TL ( 6.- TL % 20 kâr oranı 3.- TL  ulaşım gideri)

c-    Genel Koordinatör          : 2.- TL

d-    Ajansın ödeyeceği KDV : 2.80 TL

e-    Ambalaj ve kargo bedeli : 1.20 TL

f-     Kitap maliyeti                  :15.00 TL (yazılım, tercüme, kağıt ve baskı bedeli)

 
İŞİN SÜRESİ:
 
Temsilciler işe başladıklarında, bölgelerinde bir defaya mahsus kitapevi ve gazete bayilerini dolaşarak sistemlerini kurdukları takdirde uzun yıllar siparişleri alıp, kitapları teslim ederek kendilerine ayrılan kitap başı 9.- TL sı primlerini alabileceklerdir.
 
16 yıldan bu yana yayınlanmakta olan Türkiye Tanıtım Kitabı, bundan sonra da uzun yıllar yayınlanacak ve Türkiye’ye gelen yabancı turistlere satışı yapılacaktır.
 
Temsilci siparişleri zamanında alıp ajansa bildirdiği ve ajansın kendisine gönderdiği kitapları zamanında bayilerine ulaştırdığı takdirde o temsilci ile ajansın sözleşmesi devam eder. Ancak, temsilcinin kendisi başka bir ile gitmek gibi veya herhangi bir sebeple bu işten ayrılmak istediği takdirde, sözleşmesini kendisinin istediği herhangi bir kişiye devredebilir.
 
TEMSİLCİYE ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEKTİR:
 
Bayilerin ajansa gönderdiği kitap satış bedeli üzerinden, temsilci payı olan kitap başı 9.- TL ayrılıp temsilcinin banka hesap numarasına gönderilir.
 
Temsilciye satılan kitaplar üzerinden primlerini gönderme işlemi her haftanın Salı günü yapılır.
 
Ancak, temsilcinin havalesi gönderilirken bu işten elde ettiği gelirin kanuni vergisi / stopajı (ki, kanunen bu gelirinin % 17’sidir) kesilerek vergi dairesine yatırılır ve bunun makbuzu da temsilciye gönderilir.
 
Temsilciler birinci yıl sistemlerini kurup (bayilerle yüz yüze görüşmeler yaparak) sipariş almaya başladıktan sonra, uzun yıllar sadece sipariş alıp, kitap teslim ederek kendilerine iyi bir kazanç sağlayabileceklerdir.
 
 
TEMSİLCİ ARANAN İL VE İLÇELER :
 
Adana Merkezde ikamet eden – 1 Kişi

Antalya Merkez, Alanya, Manavgat, Kemer, Finike ve Kaş’ta ikamet eden  – 6 Kişi

Aydın Kuşadası ve Didim’de ikamet eden – 2 Kişi

Balıkesir Ayvalık’ta ikamet eden – 1 Kişi

Bursa Merkez’de ikamet eden – 1 Kişi

Çanakkale Merkez’de ikamet eden –  1 Kişi

Denizli Merkez’de ikamet eden – 1 Kişi

İstanbul Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve Sarıyer’de ikamet eden –  7 Kişi

İzmir Merkez, Çeşme, Seferihisar ve Menderes’de ikamet eden – 4 Kişi

Konya Merkez’de ikamet eden – 1 kişi

Mersin Merkez’de ikamet eden – 1 Kişi

Muğla Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye’de ikamet eden – 1 Kişi

Nevşehir Ürgüp’de ikamet eden – 1 Kişi

Trabzon Merkez’de ikamet eden – 1 Kişi

Yalova Merkez’de ikamet eden – 1 Kişi

 
 
TÜRK HABERLER AJANSI
 

Paylaş